Schutz personenbezogener daten

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, Spółka WC TRON sp. z o.o. ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • Prawo do sprostowania danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy, zgodnie z prawem, odmówić ich spełnienia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Wycofanie zgody pozostaje bez z wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@wctron.pl lub listownie na adres pocztowy: WC TRON sp. z o.o. ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Dane Inspektora Ochrony Danych:

imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie:

adres e-mail: iod@wctron.pl
adres pocztowy: WC TRON sp. z o.o. ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

close

Kabina toaletowa vip

Kabina toaletowa VIP

Umywalka

Podajnik
na ręczniki

Dozownik mydła

Pisuar

Propozycja dla osób, których nie zadowalają standardowe rozwiązania. Kompaktowa konstrukcja i wysokiej jakości materiały użyte do produkcji kabiny zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zamów online