Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z firmą WC TRON

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informuję, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka WC Tron sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000788860 (dalej zwany „Administratorem”).
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław.
 3. Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem elektronicznie w formie e-mail: iod@wctron.pl
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu telefonicznego i udzielania odpowiedzi na kierowane zapytania oraz informowanie o usługach i produktach Administratora. W przypadku zainteresowania usługami lub produktami Administratora również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, nie podanie danych osobowych nie ma wpływu na możliwość prowadzenia rozmowy.
 6. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie rozmowy telefonicznej i udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas zapytania. Uzasadnionym interesem Administratora jest również informowanie o swoich usługach i produktach. Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 8. Państwa dane będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Państwa dane nie będą transferowane do państw trzecich.
 12. Jeżeli uważają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
close

Kabina toaletowa vip

Kabina toaletowa VIP

Umywalka

Podajnik
na ręczniki

Dozownik mydła

Pisuar

Propozycja dla osób, których nie zadowalają standardowe rozwiązania. Kompaktowa konstrukcja i wysokiej jakości materiały użyte do produkcji kabiny zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zamów online